Rasika International Co., Ltd

บริษัท รสิกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร: 02-274-9619-20

Stainless Steel Tactile Indicator l หมุดสแตนเลสนำทาง

Stainless Steel Tactile Indicator l หมุดสแตนเลสนำทาง แยกเป็น 2 ประเภท

STUDS / หมุดสแตนเลสทรงกลม

หมุดสแตนเลสทรงกลมใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตาทราบถึง ทางแยก, ทางลง, ทางต่างระดับ, ขั้นบันได โดยผู้พิการทางสายตาจะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ ไม้เท้า นิยมใช้บนพื้นฟุตบาท, สถานีรถไฟฟ้า, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ, ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารขึ้นลง

หมุดสแตนเลสทรงกลม

พื้นผิวลายวงกลม
รุ่น KC-35

พื้นผิวลายเพชร
รุ่น KD-35

พื้นผิวเรียบ
รุ่น KF-35
พื้นผิวลายวงกลมละเอียด
รุ่น KC-36

 

หมุดสแตนเลสขอบพลาสติกพียู

หมุดสแตนเลสขอบพียูสีดำ หมุดสแตนเลสขอบพียูสีดำ หมุดสแตนเลสขอบพียูสีแดง

 

หมุดสแตนเลสหน้าผิวสัมผัสกันลื่น

ในรุ่นนี้จะเป็นการผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะด้วย ผิวสัมผัสยาง infills และ ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M  ซึ่งมีทั้ง สีดำ, สีเทา, สีเหลือง และสีแดง ให้เลือกใช้งานได้ตามการดีไซน์

หมุดสแตนเลสผิวสัมผัสยาง infills สีดำ
รุ่น KC-BI
หมุดสแตนเลสผิวสัมผัสยาง infills สีเทา
รุ่น KC-GI
หมุดสแตนเลสผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M สีเหลือง
รุ่น KC-YI
หมุดสแตนเลสผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M สีแดง
รุ่น KC-RI

 


 

STRIPS l แถบสแตนเลสแนวยาว

ใช้สำหรับบอกให้ผู้พิการทางสายตาทราบถึง “ทิศทางในการเดิน” ซึ่งเส้นทางจะเป็นเส้นตรง โดยผู้พิการทางสายตาจะสามารถทราบได้จากการใช้เท้าสัมผัส หรือใช้ ไม้เท้า นิยมใช้บนพื้นฟุตบาท, สถานีรถไฟฟ้า, อาคารพาณิชย์, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, สวนสาธารณะ, ตำแหน่งของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น บริเวณหน้าลิฟต์โดยสารขึ้นลง

แถบสแตนเลส

พื้นผิวลายเส้น รุ่น KL-285

พื้นผิวลายเพชร รุ่น KD-285

พื้นผิวลายเส้นละเอียด รุ่น KL-286


แถบสแตนเลสผิวสัมผัสกันลื่น

ในรุ่นนี้จะเป็นการผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะด้วยผิวสัมผัสยาง infills หรือ ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M  ซึ่งมีทั้ง สีดำ, สีเทา, สีเหลือง และสีแดง ให้เลือกใช้งานได้ตามการดีไซน์

แถบสแตนเลส ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงสี่แหลี่ยม สีดำ

แถบสแตนเลส ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงสี่แหลี่ยม สีเหลือง

แถบสแตนเลส ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงสี่แหลี่ยม สีแดง

แถบสแตนเลสผิวสัมผัสยาง infills หรือ ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงวงรี สีดำ

แถบสแตนเลสผิวสัมผัสยาง infills หรือ ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงวงรี สีแดง

แถบสแตนเลสผิวสัมผัสยาง infills หรือ ผิวสัมผัสเทปกันลื่น 3M ทรงวงรี สีเหลือง

 

 

You are here: Home Products Other Products Guiding Tactile Stainless Steel